EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Б. В. Помогайбо

Назад

УДК: 351:338.24

Б. В. Помогайбо

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Анотація

У статті проведено аналіз підходів побудови податкової політики держави. Наголошено на потребі зміни характеру податкової політики держави щодо приватних партнерів учасників ДПП-проектів. Акцентовано увагу на відсутності дієвого механізму податкового стимулювання приватних партнерів учасників ДПП-проектів. Обгрунтовано потребу в активізації розвитку державно-приватного партнерства шляхом запровадження у вітчизняній практиці інвестиційного податкового кредитування. Уточено сутність поняття "інвестиційний податковий кредит" як можливість приватних партнерів-учасників ДПП-проектів зменшувати платежі з податків і зборів з подальшою виплатою кредиту та відсотків за ним. Виокремлено основні переваги інвестиційного податкового кредитування. Розроблено практичні рекомендації з удосконалення механізму інвестиційного податкового кредитування приватних партнерів учасників ДПП-проектів, реалізація якого дозволить прискорити розвиток державно-приватного партнерства та сприятиме залученню приватних інвестиційних ресурсів задля модернізації економіки держави. Запропоновано схему механізму інвестиційного податкового кредитування приватних партнерів ДПП-проектів.

B. Pomohaybo

TAX INCENTIVES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Summary

The article analyzes the approaches of tax policy. Emphasized the need for change in the nature of tax policy on private partners members of PPP projects. The attention to the absence of an effective mechanism of tax incentives for private partners participants in PPP projects. Substantiated the need for intensification of public-private partnership by implementing in domestic practice investment tax credit Utocheno essence of the concept of "investment tax credit" as the possibility of private partners — members of PPP projects to reduce payments of taxes and fees, followed by the payment of the loan and interest thereon. Thesis there is determined the main benefits of the investment tax credit. Practical recommendations on improvement of investment tax credits to private partners, members of PPP projects, the implementation of which will accelerate the development of public-private partnership and will attract private investment resources for the modernization of the national economy. The scheme of investment tax credit mechanism of private partners PPP projects.

№ 4 2017, стор. 120 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 541

Відомості про авторів

Б. В. Помогайбо

аспірант, Академія муніципального управління

B. Pomohaybo

PhD student of the Academy of Municipal Management

Як цитувати статтю

Помогайбо Б. В. Податкове стимулювання розвитку державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 4. С. 120–124.

Pomohaybo, B. (2017), “Tax incentives of public-private partnership”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 120–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.