EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. О. Гармашова

Назад

УДК: 336.7

Ю. О. Гармашова

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Надано основні кількісні показники розвитку банківського сектору економіки України: кількість банків, включених до Державного реєстру; кількість банків, що мають ліцензію; кількість діючих банківських установ; кількість банків з іноземним капіталом; кількість банків у режимі ліквідації тощо. Розглянуто розгалуженість банківської мережі в країні, в тому числі в розрізі всіх регіонів. Наведено динаміку активів банківської системи в Україні та головні причини виявлених тенденцій. Визначено структуру банківських активів. Проаналізовано динаміку та структуру банківських ресурсів України із зазначенням вірогідних наслідків виявлених тенденцій. Здійснено оцінку динаміки та структури доходів і витрат банківського сегменту економіки України. Визначено основні фінансові результати діяльності банківського сектору національної економіки: чистий прибуток (збиток), рентабельність активів, рентабельність капіталу, чисту процентну маржу. Надано рекомендації щодо покращення стану розвитку банківської системи України.

J. Garmashova

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY

Summary

Basic quantitative indicators of the banking sector of Ukraine's economy are provided: the number of banks included in the State Register; the number of banks licensed; the number of operating banks; the number of banks with foreign capital; the number of banks in distress and more. The branching of the banking network in the country, including in the context of all the regions is consider. Dynamics of assets of the banking system in Ukraine and the main causes of the observed trends is given. Structure of banking assets is determined. The dynamics and structure of bank resources Ukraine analyzed indicating the probable consequences of the identified trends. Assessment of the dynamics and structure of revenues and expenditures of the banking sector of economy of Ukraine carried out. Basic financial results of the banking sector of the national economy determined: net income (loss), return on assets, return on equity, net interest margin. Recommendations to improve the state of development of the banking system of Ukraine is given.

№ 5 2017, стор. 15 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 512

Відомості про авторів

Ю. О. Гармашова

к. е. н., Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

J. Garmashova

candidate of economic sciences, Classic private university, Zaporizhzhia

Як цитувати статтю

Гармашова Ю. О. Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 15–21.

Garmashova, J. (2017), “The current state of the banking sector of the national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 15–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.