EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАЗИС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ
А. О. Наторіна

Назад

УДК: 339.37:339.13

А. О. Наторіна

БАЗИС ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОГО РИТЕЙЛУ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Визначено чотири директиви для традиційних українських ритейлерів, що дозволять сформувати підгрунтя для подальшого стабільного розвитку підприємств в умовах маркетингової орієнтації ринку та з огляду на популяризацію онлайн-торгівлі в умовах сьогодення. Встановлено, що традиційні ритейлери в Україні потребують побудови digital-системи моніторингу та контролю за поведінкою потенційних покупців, а також здійснення ряду заходів щодо модернізації технологій забезпечення безперебійного процесу доведення товару до покупців з урахуванням їх індивідуальних переваг і вимог. Обгрунтовано і розроблено клієнто-орієнтовану digital-модель традиційних ритейлерів, наведено характеристику її констуітивних атрибутів. Надано пропозиції з кастомізації товарних позицій в структурі портфеля традиційних ритейлерів. Деталізовано процес інтеграції даних про клієнтів, що служитиме каталізатором організаційних змін українських традиційних ритейлерів, оскільки створить загальний контур переваг для потенційних, а також постійних клієнтів.

A. Natorina

THE BASIS FOR TRADITIONAL RETAIL INTENSIFICATION IN TERMS OF DIGITALIZATION

Summary

The four guidelines for traditional Ukrainian retailers are identified, they will form the basis for further sustainable development of the enterprises in the marketing orientation conditions considering with the popularization of online trading. It is found that traditional retailers in Ukraine need to build digital-system of the monitoring and control of potential buyers' behavior, as well as a number of measures to modernize the technologies ensure the smooth process of bringing the goods to the customers based on their individual preferences and requirements. The customer-centric digital-model for traditional retailers is substantiated and developed; the characteristics of its constitutive attributes are shown. Proposals for commodity positions customization in the structure of the traditional retailers' portfolio are presented. The process of client data integration is detailed; it serves as a catalyst for organizational change of Ukrainian traditional retailers, because it is create the general outline of the benefits to potential and regular clients.

№ 5 2017, стор. 42 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

А. О. Наторіна

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

A. Natorina

PhD (Economics), Senior Lecturer, The Department of Marketing and Management, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky

Як цитувати статтю

Наторіна А. О. Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 42–45.

Natorina, A. (2017), “The basis for traditional retail intensification in terms of digitalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.