EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ
В. І. Охота

Назад

УДК: 339.137.2:640.4

В. І. Охота

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація

У статті розглянуто основні напрями підвищення конкурентних переваг вітчизняних готельних підприємств. Запропоновано систему збалансованих показників (Balanced Scorecard, BSC) для вітчизняних підприємств готельного бізнесу, яка є інструментом стратегічного управління компанією на основі вимірювання та оцінки її ефективності за допомогою оптимально підібраних показників, що відображають усі аспекти діяльності організації як фінансові, так і не фінансові (навчання і розвиток співробітників, бізнес-процеси, споживачі). Розглянуто напрями підвищення якості обслуговування в готелі і підтримання його на стабільно високому рівні. З метою підвищення конкурентних переваг на ринку запропоновано аутсорсингову взаємодію готелю з бізнес-структурами, що передбачає скорочення власних виробничих потужностей за рахунок використання потужностей партнера, забезпечує мобільність підприємства та значно підвищує швидкість його реакції на поточні зміни зовнішнього середовища.

V. Okhota

WAYS TO INCREASE COMPETITIVENESS OF HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES

Summary

In the article shown the main directions of improving the competitive advantages of domestic hotel companies. Proposed the system of Balanced Scorecard (Balanced Scorecard, BSC) for domestic enterprises hospitality industry, which is a tool for strategic management of the company based on the measurement and evaluation of its efficiency by optimally selected indicators that reflect all aspects of the organization, both financial and non-financial (training and development of employees, business processes, customers). Shown the directions improve quality of service in hotels and maintaining it at a stable level. To increase the competitive advantage offered to the market at outsourcing engagement with businesses that aims to reduce their production capacity through the utilization partner, provides enterprise mobility and significantly increases the speed of its response to the current changes in the environment.

№ 5 2017, стор. 46 - 49

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 687

Відомості про авторів

В. І. Охота

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Okhota

PhD, Associate Professor, Ternopil national economic university

Як цитувати статтю

Охота В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 46–49.

Okhota, V. (2017), “Ways to increase competitiveness of hotel industry enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 46–49.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.