EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
К. Ю. Поляк

Назад

УДК: 657

К. Ю. Поляк

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У статті проведено статистико-аналітичну оцінку наслідків надзвичайних ситуацій на різних рівнях їх прояву. Встановлено, що на державному рівні проаналізовано динаміку надзвичайних ситуацій за характером (природного, техногенного, соціального), масштабами (державного, регіонального, місцевого, суб'єктового) та наслідками, що дозволи встановити їх динаміку та є основою розробки заходів з їх попередження в майбутньому. Для ідентифікації економічних властивостей наслідків надзвичайних ситуацій здійснено оцінку матеріальних збитків та економічного ризику, представлено економічні результати найбільших техногенних катастроф на підприємствах різних галузей економіки.

K. Polyak

STATISTICAL ANALYSIS OF EMERGENCIES AND THEIR CONSEQUENCES FOR ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE AND THE WORLD

Summary

In this paper, we conducted statistical and analytical assessment of consequences of emergency situations at different levels of their manifestation. Established that at the state level the dynamics of the nature of emergencies (natural, technological, social), scale (national, regional, local, subject) and the consequences that will determine their dynamics and is the basis for developing measures to prevent them in the future . To identify the economic consequences of emergencies properties be assessed material damage and economic risk presented economic results of the largest man-made disasters in enterprises of different economic sectors.

№ 5 2017, стор. 63 - 70

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 525

Відомості про авторів

К. Ю. Поляк

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

K. Polyak

Researcher of the Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University, Zhitomir

Як цитувати статтю

Поляк К. Ю. Статистичний аналіз надзвичайних ситуацій та їх наслідків для господарської діяльності в Україні та світі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С. 63–70.

Polyak, K. (2017), “Statistical analysis of emergencies and their consequences for economic activity in Ukraine and the world”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 63–70.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.