EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко

Назад

УДК: 330.3

М. П. Денисенко, П. Т. Колісніченко

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто генезис економічної безпеки в Європі періоду становлення капіталістичних відносин та трансформація підходів до економічної безпеки в сучасних умовах. Розкрито хронологію розвитку нормативно-правового регулювання в сфері забезпечення економічної безпеки в різних країнах. Розглянуто найефективніші інструменти забезпечення економічної безпеки, які застосовуються іншими розвиненими країнами. Обгрунтовано необхідність для вітчизняних підприємств малого та середнього бізнесу розробки стратегії регулювання економічної безпеки, використовуючи зарубіжний досвід.

M. Denysenko, P. Kolisnichenko

FOREIGN EXPERIENCE OF ECONOMIC SECURITY REGULATION

Summary

The article discusses the genesis of economic security in Europe in period of formation of capitalist relations and transformation of approaches to economic security in the modern world. Reveals the chronology of legal regulation of economic security in different countries. Considered the most effective tools to ensure economic security, which are used in other developed countries. The necessity for domestic small and medium enterprises to develop a strategy adjustment of economic security, using international experience is grounded.

№ 6 2017, стор. 15 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Enterprise Economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv


П. Т. Колісніченко

к. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

P. Kolisnichenko

PhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Колісніченко П. Т. Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 15–19.

Denysenko, M. and Kolisnichenko, P. (2017), “Foreign experience of economic security regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.