EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ: ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД
М. Р. Лучко, О. Т. Патряк

Назад

УДК: 657.2.016

М. Р. Лучко, О. Т. Патряк

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ: ІЄРАРХІЧНИЙ ПІДХІД

Анотація

Відсутність дієвої системи внутрішнього контролю емітованих корпоративних прав призводить до зниження якості облікової інформації, котра є основою для прийняття економічних рішень. У зв'язку з цим зростає потреба в удосконаленні системи внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами. У дослідженні обгрунтовано необхідність застосування різних видів суб'єктів внутрішнього контролю корпоративних прав залежно від потреб підприємства, обсягів його діяльності, подано рекомендації щодо їх формування. Використання таких розробок сприятиме підвищенню ефективності обліково-інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо стану та перспектив фінансування діяльності підприємств. Практичне значення отриманих результатів полягає у підвищенні значущості внутрішнього контролю обліково-інформаційного забезпечення процесу ухвалення управлінських рішень щодо використання корпоративних прав як інструменту фінансування діяльності, його інвестиційної привабливості.

M. Luchko, О. Patryak

THE SYSTEM OF INTERNAL CONTROL IN THE MANAGEMENT OF EQUITY RIGHTS: A HIERARCHICAL APPROACH

Summary

The lack of a functioning system of internal control over issued equity rights degrades the quality of accounting information, which serves as a basis for making economic decisions, particularly investment ones. In this regard, the need to improve the system of internal control in the management of equity rights is becoming urgent. The study justifies the necessity of various subjects of internal control over issued equity rights and offers suggestions for the introduction of controls depending on an enterprise's needs and capacity. The use of such procedures will improve the effectiveness of accounting and information support for managerial decision-making related to the state and perspectives of financing enterprises. The practical significance of the research findings lies in enhancing the role of internal control over accounting and information support of managerial decision-making related to the use of equity rights as a tool of financial activity and investment prospects.

№ 6 2017, стор. 31 - 35

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 663

Відомості про авторів

М. Р. Лучко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

M. Luchko

Doctor of Economic Sciences, Professor, the Head of the Department of Accounting in the public sector of economy and the service sector, Ternopil National Economic University


О. Т. Патряк

здобувач кафедри обліку у державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

О. Patryak

Applicant at the Department of Accounting in the public sector of economy and service sector, Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Лучко М. Р., Патряк О. Т. Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами: ієрархічний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 31–35.

Luchko, M. and Patryak, О. (2017), “The system of internal control in the management of equity rights: a hierarchical approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 31–35.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.