EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
А. М. Безус, К. В. Шафранова

Назад

УДК: 338

А. М. Безус, К. В. Шафранова

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

Інвестиції та інвестиційна діяльність завжди знаходяться в центрі уваги економічної думки. Питання про інвестиції є дуже актуальним у сучасній економіці, оскільки будь-яке підприємство формується і розвивається на основі фінансування та інвестицій, а інвестиційна діяльність визначає умови економічного розвитку.
У цьому дослідженні проаналізовано характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств та запропоновано інструмент управління інвестиційною діяльністю підприємств деревообробної галузі в Україні. У статті запропоновано підхід до інвестиційного процесу через трансформацію економіки від сировинних та низькоякісних товарів до випуску кінцевих продуктів більш високого рівня переробки.

А. Bezus, K. Shafranova

CHARACTERISTIC FEATURES OF CERTAIN TYPES OF INVESTMENT COMPANIES WOOD INDUSTRY IN UKRAINE

Summary

Investments and investment activities are always in the focus of economic thought. The issue of investment is very important in today's economy, as any — which the company formed and developed through funding and investments and investment activity defines the conditions for economic development.
This study analyzed the characteristics of certain types of investment companies and investment management tools offered to enterprises of woodworking industry in Ukraine. In the article the approach to the investment process through the transformation of the economy from commodity products and low-end products to release higher levels of recycling.

№ 6 2017, стор. 36 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 674

Відомості про авторів

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

А. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department of Kyiv National University of Trade and Economics


К. В. Шафранова

к. е. н., доцент, директор інституту, Житомирський економіко-гуманітарний інститут вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Житомир

K. Shafranova

Ph.D., Associate Professor, director Zhytomyr Institute for Economics and Humanities "Open International University of Human Development "Ukraine"

Як цитувати статтю

Безус А. М., Шафранова К. В. Характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 36–41.

Bezus, А. and Shafranova, K. (2017), “Characteristic features of certain types of investment companies wood industry in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 36–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.