EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ЄДНІСТЬ ТА ПРОТИРІЧЧЯ
Н. М. Савченко

Назад

УДК: 65.012.7(045)

Н. М. Савченко

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ЄДНІСТЬ ТА ПРОТИРІЧЧЯ

Анотація

У статті розглядаються питання інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень на основі використання даних систем фінансового обліку та управлінського контролю. Доведено необхідність інтеграції цих двох інформаційних систем задля реалізації стратегії розвитку підприємств із врахуванням їх здатності створювати додаткову вартість.

N. Savchenko

FINANCIAL ACCOUNTING AND MANAGEMENT CONTROL: UNITY AND CONTRADICTIONS

Summary

The article deals with the information support management decisions on the basis of data of financial accounting and management controls. The necessity of integrating the two information systems for the development strategy for enterprises with regard to their ability to create added value.

№ 6 2017, стор. 42 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

Н. М. Савченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

N. Savchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Аgroecological University

Як цитувати статтю

Савченко Н. М. Фінансовий облік та управлінський контроль: єдність та протиріччя. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 42–45.

Savchenko, N. (2017), “Financial accounting and management control: unity and contradictions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 42–45.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.