EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
І. Я. Ткачук

Назад

УДК: 334/061.2

І. Я. Ткачук

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

Анотація

Метою статті є розкриття ролі соціальної відповідальності у діяльності громадських організацій, а також окреслення фінансових аспектів соціальної відповідальності громадських організацій в Україні.
Актуальність теми дослідження спричинена незадовільним станом розкриття проблем соціальної відповідальності громадських організацій у наукових джерелах, що відображається на рівнях їх соціального сприйняття та, відповідно, фінансування в Україні.
У статті обгрунтовано важливість дослідження соціальної відповідальності громадських організацій (з позицій суспільства та самих громадських організацій відповідно до положень International Srandard ISO 26000:2010 (E)).
Представлено систему соціальної відповідальності громадських організацій України, яка передбачає виділення внутрішнього та зовнішнього середовищ соціальної взаємодії та розрізнення суб'єктів соціальної відповідальності (громадські організації як юридичні особи; керівні органи, члени, працівники, волонтери).
Обгрунтовано важливість врахування фінансових аспектів соціальної відповідальності для її ефективного здійснення.

I. Tkachuk

SOCIAL RESPONSIBILITY OF UKRAINIAN NGOS

Summary

The aim of the article is to discover the role of social responsibility in the activity of NGOs, and also to outline the financial aspects of social responsibility of NGOs in Ukraine.
The topicality of the research topic is stipulated by the unsatisfactory condition of the study of issues of social responsibility of NGOs in scientific sources, which is displayed on the levels of their social perception and, consequently, the financing in Ukraine.
The article substantiates the importance of researching social responsibility of NGOs (from the point of view of the society and the point of view of the NGOs according to the guidelines of the International Standard ISO 26000:2010 (E).
We have presented a system of social responsibility of Ukrainian NGOs that anticipates the allocation of internal and external environment of social interaction and differentiation of subject of social responsibility (NGOs as legal entities; management, members, employees, volunteers).
We have justified the importance of taking into account the financial aspects of social responsibility for its effective implementation.

№ 6 2017, стор. 52 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 926

Відомості про авторів

І. Я. Ткачук

к. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Tkachuk

PhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Як цитувати статтю

Ткачук І. Я. Соціальна відповідальність громадських організацій України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 52–56.

Tkachuk, I. (2017), “Social responsibility of ukrainian ngos”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 52–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.