EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
О. М. Лобова, А. Є. Анікєєнко

Назад

УДК: 338.46

О. М. Лобова, А. Є. Анікєєнко

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Анотація

У статті визначено теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії. З'ясовано сутність страхового маркетингу та охарактеризовано етапи процесу впровадження маркетингу в діяльність страхових компаній. Встановлено показники що необхідні для оцінки маркетингового стану компанії. Досліджено прибутковості різних видів страхових послуг 2-х провідних страхових компаній України. Охарактеризовано структуру придбання страхового полісу за допомогою методів кількісного вимірювання. Узагальнено методи реалізації страхових продуктів.

O. Lobova, A. Anikyeyenko

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF MARKETING ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES

Summary

The article examines the theoretical foundations of marketing activities of the insurance company. In the article insurance marketing іs defined and the stages of implementation process of marketing activities of insurance companies are investigated. Indicators needed to assess the marketing condition of the company and the most effective methods of promoting insurance products are submitted. The profitability of different types of insurance services of two leading insurance companies in Ukraine are studied. It is characterized the structure of the acquisition of an insurance policy using quantitative measurement methods and also generalized methods of implementation of insurance products.

№ 6 2017, стор. 62 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 703

Відомості про авторів

О. М. Лобова

к. е. н., асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Lobova

PhD (economic), Assistant of the insurance, banking and risk-management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv


А. Є. Анікєєнко

магістр 2 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

A. Anikyeyenko

Second year Master degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Лобова О. М., Анікєєнко А. Є. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 62–67.

Lobova, O. and Anikyeyenko, A. (2017), “The theoretical foundations of marketing activities of insurance companies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 62–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.