EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЕЦСЛУЖБАМИ
М. В. Сіцінська

Назад

УДК: 351.86

М. В. Сіцінська

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СПЕЦСЛУЖБАМИ

Анотація

У статті проведено загальноправовий аналіз зарубіжного досвіду організації та здійснення цивільного контролю за спецслужбами. Встановлено, що захист відкритого і прозорого суспільства має здійснюватися спеціальними секретними засобами, спецслужбами та силовими органами, які обов'язково мають стати об'єктом демократичного цивільного контролю. Розкрито детально парламентський досвід ФРН, Румунії, Польщі, Франції, Угорщини з питань контролю за розвідувальними та спеціальними службами. Зазначино, що підвищений ризик і таємний характер діяльності спецслужб зумовлюють і специфіку контролю за нею, потребують спеціальної підсистеми демократичного цивільного контролю за розвідувальними та спеціальними службами, відокремленими від загальної системи контролю за правоохоронними органами.

M. Sitsinska

FOREIGN EXPERIENCE OF ORGANIZATION AND IMPLEMENTATION OF CIVIL CONTROL OVER THE SECURITY SERVICES

Summary

The article gives a General legal analysis of foreign experience of organization and implementation of civil control over the security services. It is established that the protection of an open and transparent society must be a special secret funds by intelligence agencies and law enforcement bodies, which necessarily must be subject to democratic civilian control. Disclosed in detail the parliamentary experience of Germany, Romania, Poland, France, Hungary for control over the intelligence and special services. Note that the increased risk and the secret nature of intelligence activities predetermine the specifics of control over it, requiring a special subsystem of democratic civilian control over intelligence and special services, distinct from General system of control over law enforcement.

№ 6 2017, стор. 74 - 77

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 741

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

д. н. з держ. упр., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права

M. Sitsinska

Doctor of sciences in public administration, Professor of public management and administration Khmelnitsky University of management and law

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В. Зарубіжний досвід організації та здійснення цивільного контролю за спецслужбами. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 74–77.

Sitsinska, M. (2017), “Foreign experience of organization and implementation of civil control over the security services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 74–77.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.