EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАКТИКИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАТО: ЗАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
А. Є. Бакай

Назад

УДК: 355.415.6

А. Є. Бакай

ПРАКТИКИ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАТО: ЗАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто загальні принципи і спроможності планування та медичного забезпечення операцій НАТО, підтверджено доцільність подальшої трансформації завдань і функцій держави з медичного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу через наближення до відповідних стандартів НАТО, обгрунтовано необхідність впровадження дієвих елементів євроатлантичного досвіду організації медичної допомоги, використання загального категорійно-понятійного апарату, принципів оцінювання необхідних сил та засобів медичного забезпечення, що сприятиме формуванню єдиного медичного простору з питань медичного захисту населення та опрацюванню власної моделі реагування на надзвичайні ситуації з урахуванням відповідності спроможностей держави до міжнародних базових вимог.

A. Bakai

PRACTICES OF MEDICAL SUPPORT TO NATO: IN UKRAINE DOWNLOAD

Summary

Considered the general principles and capacity planning and medical support to NATO operations, confirmed the feasibility of transformation to the task and functions State with Medicare population, emergency military and peaceful time through closer to NATO standards, substantiation of the necessity of using general categories and concepts, principles to assessment of necessary forces and means of medical support, implementation of the Euro-Atlantic experience of medical care that will help building unified medical space on medical protection and study of the model of its own emergence response with regard to compliance with the capacity of the State to international basic requirements.

№ 6 2017, стор. 98 - 103

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 603

Відомості про авторів

А. Є. Бакай

начальник відділу планування та медичного постачання управління охорони здоров'я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Bakai

PhD student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Planning and medical supplies Health Administration of the Department of Personnel Administration of the State Border Service of Ukraine, Colonel of medical service

Як цитувати статтю

Бакай А. Є. Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 98–103.

Bakai, A. (2017), “Practices of medical support to nato: in Ukraine download”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 98–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.