EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ — ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н. С. Криштоф

Назад

УДК: 338:336.221(477)

Н. С. Криштоф

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ — ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА СТРУКТУРНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено фінансово-кредитні механізми стимулювання енергозбереження. Проаналізовано державні та місцеві програми для впровадження енергоефективних заходів, а також реформи стосовно енергозберігаючих заходів у житловому секторі економіки. Досліджено законодавство, яке забезпечує технічну та фінансову підтримку, що зменшує споживання енергоресурсів та витрати українських родин на комунальні послуги. Визначено пріоритетні напрями розвитку стосовно питань енергоефективності і впровадження енергозберігаючих заходів в умовах економічних зрушень.

N. Kryshtof

ENERGY EFFICIENCY AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF ENERGY SECURITY AND STRUCTURAL MODERNISATION OF THE UKRAINE ECONOMY

Summary

The article is focused on financial and credit mechanisms to enhance energy-savings. The author analysed national and local programs that are aimed to energy efficient measures, as well as reforms in energy saving in housing. The paper includes the author's analysis of legal acts, which frames technical financial and financial issues that minims use of energy resources and cost of Ukrainian households on utilities. The author gives priorities in energy-savings and energy-savings measures in terms of economic changes in Ukraine.

№ 6 2017, стор. 104 - 110

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 655

Відомості про авторів

Н. С. Криштоф

докторант, к. держ. упр., доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

N. Kryshtof

PhD, Associate Professor of dep. management national Economy and economic policy National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Криштоф Н. С. Енергоефективність — дієвий механізм забезпечення енергетичної безпеки та структурної модернізації економіки України . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 104–110.

Kryshtof, N. (2017), “Energy efficiency as an effective mechanism of energy security and structural modernisation of the Ukraine economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 104–110.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.