EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Н. Д. Шульга

Назад

УДК: 351.851

Н. Д. Шульга

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

У статті автор розкриває методологію дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни. Зокрема приділено увагу методологічним принципам єдності логічного та історичного, детермінізму, послідовності, наступності та методам: компаративної типології, узагальнення, моделювання, суб'єктивному методута визначено їх місце і роль у процесі дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни.

N. Shulga

THE METHODOLOGY OF RESEARCH OF STATE EDUCATION POLICY AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Summary

In the article an author reveals methodology of research of state education policy as an instrument of social and economic development of the country. Particular attention is paid to the methodological principles of unity logical and historical, determinism, sequence, following and methods: comparative typology, generalization, design, to the subjective method and identified their place and role in the process of research of public education policy as an instrument of social and economic development of the country.

№ 6 2017, стор. 111 - 116

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 641

Відомості про авторів

Н. Д. Шульга

к. техн. н., доцент, директор, Державний вищий навчальний заклад "Київський транспортно-економічний коледж" Національного транспортного університету

N. Shulga

candidate of technical sciences, associate professor Director of the State Higher Education Establishment "Kyiv Transport and Economic College" National Transport University

Як цитувати статтю

Шульга Н. Д. Методологія дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 111–116.

Shulga, N. (2017), “The methodology of research of state education policy as an instrument of social and economic development of the country”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 111–116.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.