EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС
О. А. Бєдова

Назад

УДК: 341.1

О. А. Бєдова

СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS ЄС

Анотація

У дослідженні розглянуто теоретичні засади та визначено поняття організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС, окреслено та розкрито елементи організаційного забезпечення цієї діяльності, а також виділено основні його складові та їх важливість для здійснення ефективної адаптації законодавства України до права ЄС.

O. Biedova

ESSENCE OF AN ORGANIZATIONAL SUPPORT OF UKRAINIAN LEGISLATION APPROXIMATION TO ACQUIS EU

Summary

In this research, there are considered theoretical bases and defined a notion of an organizational support of Ukrainian legislation approximation to acquis EU, outlined and disclosed elements of the organizational support of this activity, and highlighted the main components of it and their importance for efficient Ukrainian legislation approximation to EU law.

№ 6 2017, стор. 117 - 120

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 697

Відомості про авторів

О. А. Бєдова

аспірант кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Biedova

PhD student of the State Studies and Law Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Бєдова О. А. Сутність організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis єс. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 117–120.

Biedova, O. (2017), “Essence of an organizational support of ukrainian legislation approximation to acquis eu”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 117–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.