EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ
М. В. Весельська

Назад

УДК: 351.851.08:[005.951:005.585

М. В. Весельська

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ

Анотація

У статті обгрунтовано доцільність використання світового досвіду оцінювання державних службовців для України та проаналізовано характерні особливості зарубіжних практик. Запропоновано ввести єдиний підхід та послідовне впровадження оцінювання діяльності державних службовців у сфері освіти, що зможе забезпечити рівні умови для працівників та дасть можливість узагальнити практику, обмін досвідом і вдосконалення політики на державній службі. Систематизувати процедуру планування діяльності державних службовців з урахуванням стратегічних цілей розвитку сфери освіти як основи для визначення критеріїв і показників оцінювання результатів діяльності державних службовців. Розроблено рекомендації для системи державної служби в Україні щодо запровадження найкращих світових практик з оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти.

M. Veselska

EVALUATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY CIVIL SERVANTS IN THE SPHERE EDUCATION: AN ANALYSIS OF FOREIGN PRACTICE

Summary

There is proved expediency of usage of world experience in evaluation of civil servants for Ukraine and analyzed the characteristics of foreign practices in this article. There was proposed to introduce a unified approach and consistent implementation of the evaluation of civil servants in education that will ensure equal conditions for workers and enable to summarize the practice, exchange of experience and policy improvement in public service. To organize the planning process of civil servants activity based on strategic goals of development of educational sphere as the basis for determining the criteria and indicators for evaluating of results the civil servants activities. There are developed recommendations for the civil service system in Ukraine to implement international best practice evaluation of professional activity of civil servants in education.

№ 6 2017, стор. 121 - 123

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 725

Відомості про авторів

М. В. Весельська

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Veselska

PhD student of Education Management Chair, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Весельська М. В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 121–123.

Veselska, M. (2017), “Evaluation of professional activity civil servants in the sphere education: an analysis of foreign practice”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 121–123.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.