EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЧЕК-ЛИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ
А. М. Холостова

Назад

УДК: 614.3+351.77

А. М. Холостова

ФОРМУВАННЯ ЧЕК-ЛИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ДОТРИМАННЯ ПРОЦЕДУР КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ

Анотація

Сьогодні існує гостра необхідність державної перевірки Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів підприємств різних видів діяльності (зокрема харчових та з підвищеним ступенем ризику) на предмет відповідності вимогами проведення процедур контролю шкідників. Здійснення таких перевірок не може проводитись без чітко визначених параметрів. Виходом міг би служити чітко складений чек-лист перевірок, він не має бути обтяжливий чи не зрозумілий і має містити базовий перелік питань, виконання яких необхідне для проведення адекватних процедур з контролю шкідників. Чек-лист (Check list — контрольний список) — список, що містить ряд необхідних питань для перевірки будь-якої роботи. Відзначаючи пункти списку, особа, що перевіряє може дізнатися про стан належного/не належного виконання роботи/робіт, що перевіряються.

Today there is an urgent need for government inspection by the State Service of Ukraine on food safety and consumer protection of various activities (including food and with a high degree of risk) for compliance with the requirements of pest control procedures. To carry out such inspections cannot be conducted without clearly defined parameters. The solution could be a check-list of inspections, it should not be onerous or not clear and should include a basic list of issues, the implementation of which is necessary for adequate pests control procedures. Check letter — list containing the number required for verification of any work. Noting list items, the inspector can know the status of good / not good performance tested works.

A. Kholostova

CHECK-LIST FOARMING FOR STATE CHECKS ON PEST CONTROL COMPLIANCE PROCEDURES ISSUES

№ 6 2017, стор. 124 - 127

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 643

Відомості про авторів

А. М. Холостова

аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України

A. Kholostova

graduate student of department of public policy and social development of the National academy of public administration, the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Холостова А. М. Формування чек-листу державної перевірки підприємства на дотримання процедур контролю шкідників. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 6. С. 124–127.

Kholostova, A. (2017), “Check-list foarming for state checks on pest control compliance procedures issues”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 124–127.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.