EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В УКРАЇНІ
Ю. В. Великий

Назад

УДК: 339.38:64.018

Ю. В. Великий

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті визначено, що внутрішній контроль є процесом, який спрямований на досягнення мети підприємства. Він є результатом дій менеджменту з планування, організації, моніторингу діяльності всього підприємства і окремих його підрозділів. Менеджер підприємства перш за все ставить цілі, визначає задачі підприємства і окремих його підрозділів і будує відповідно до цього структуру організації, а в подальшому забезпечує функціонування ефективної системи документування і звітності, розподіл повноважень, моніторингу для досягнення цих цілей та задач. Ефективна система внутрішнього аудиту може знизити витрати підприємства на зовнішній аудит, хоч і не зможе його повністю замінити.

Y. Velikiy

INTERNAL CONTROL AND AUDIT IN UKRAINE

Summary

In the article certainly, that internal control is process that is sent to gaining end of enterprise. He is the result of actions of management on planning, organization, monitoring of activity of all enterprise and his separate subdivisions. The management of enterprise foremost puts aim, determines the tasks of enterprise and his separate subdivisions and builds the structure of organization in accordance with it, and in future provides functioning of the effective system of documenting and accounting, distribution of plenary powers, monitoring for the achievement of these aims and tasks. The effective system of internal audit can bring down the charges of enterprise on an external audit, though not able him fully.

№ 7 2017, стор. 5 - 7

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 412

Відомості про авторів

Ю. В. Великий

д. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

Y. Velikiy

Doctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

Як цитувати статтю

Великий Ю. В. Внутрішній контроль і аудит в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 5–7.

Velikiy, Y. (2017), “Internal control and audit in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 5–7.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.