EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко

Назад

УДК: 332.13:330.322:630*9

А. І. Карпук, О. М. Дзюбенко

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація

У статті обгрунтовується доцільність активізації інвестиційних процесів у лісовому господарстві з огляду на існуючий дефіцит бюджетного фінансування та наявні інституціональні обмеження щодо диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення. Аналізуються основні тенденції фінансування капітальних видатків у придбання виробничого обладнання, автомобілів, приладів, машин, механізмів на державних лісогосподарських підприємствах Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства. Запропоновано перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності державних лісогосподарських підприємств із врахуванням політики регулювання ринків необробленої деревини та рівня доступності кредитних ресурсів фінансово-банківських установ.

A. Karpuk, O. Dzyubenko

INVESTMENT PROCESSES IN FORESTRY MANAGEMENT: REGIONAL PECULIARITIES

Summary

The article substantiates the expediency to activate investment processes in forestry management in view of an existing budgetary funding gap and present institutional restrictions as to the diversification of investment provision sources. The main trends of funding capital disbursements for the purchase of production facilities, automobiles, equipment, machines and mechanisms at state forestry enterprises of Cherkasy Forestry and Hunting Department have been analysed. Future-leaning directions of activation of the investment activities of state forestry enterprises with due regard to the policy of unprocessed timber market regulation and the availability of banking and financial institutions credit resources have been suggested.

№ 7 2017, стор. 19 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv


О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Дзюбенко О. М. Інвестиційні процеси у лісовому господарстві: регіональні особливості. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 19–24.

Karpuk, A. and Dzyubenko, O. (2017), “Investment processes in forestry management: regional peculiarities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 19–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.