EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
О. І. Славута, Н. О. Волгіна

Назад

УДК: 332.812.123

О. І. Славута, Н. О. Волгіна

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ

Анотація

Розглянуто стан і перспективи модернізації багатоквартирних будинків. Узагальнено статистику вікової структури будинків. Визначено теоретичні передумови оцінки ефективності капітального ремонту і модернізації. Проаналізовано особливості оцінки економічної та соціальної складових загальної ефективності. Окремо досліджено специфіку врахування енергоефективності при розрахунку інтегрального показника ефективності. Підкреслено необхідність аналізу впливу функціонального зношення будівель. Обгрунтовано необхідність впровадження програмно-цільового методу з метою стимулювання залучення інвестицій в будівництво і модернізацію житлових будинків.

О. Slavuta, N. Volgina

THE THEORETICAL ASPECTS EFFECTIVENESS EVALUATION OF MODERNIZATION OF APARTMENT BUILDINGS

Summary

The state and prospects of the modernization of apartment buildings are examined. The statistics of the age structure of buildings are generalized. Theoretical prerequisites for evaluating the efficiency of overhaul and modernization are determined. The features of the assessment of the economic and social components of overall efficiency are analyzed. Separately the specificity of energy efficiency was considered when calculating the integral efficiency index. The necessity of analysis of the effect of functional wear of buildings is underlined. The necessity of introduction of the program-target method for the purpose of stimulating the attraction of investments into the construction and modernization of apartment houses is substantiated.

№ 7 2017, стор. 62 - 65

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 616

Відомості про авторів

О. І. Славута

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

О. Slavuta

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv


Н. О. Волгіна

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

N. Volgina

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Славута О. І., Волгіна Н. О. Теоретичні аспекти оцінки ефективності модернізації багатоквартирних будинків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 62–65.

Slavuta, О. and Volgina, N. (2017), “The theoretical aspects effectiveness evaluation of modernization of apartment buildings”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 62–65.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.