EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
С. І. Собчук

Назад

УДК: 336.14

С. І. Собчук

ФОРМУВАННЯ НЕПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

Визначено особливості функціонування системи неподаткових надходжень як інструменту бюджетного регулювання економічного розвитку. Проаналізовано динаміку основних неподаткових надходжень та доходів від операцій з капіталом в Україні та визначено їх частку в загальній структурі доходів бюджету. Оцінено фіскально-економічний потенціал доходів від операцій з капіталом, механізм використання неподаткових надходжень як інструменту перерозподілу валового внутрішнього продукту та вплив змін до бюджетного та податкового законодавства в рамках фінансової децентралізації. Запропоновано заходи з оптимізації дохідної частини бюджету шляхом збільшення частки неподаткових джерел доходів, диверсифікації та розширення їх джерел.

S. Sobchuk

NON-TAX BUDGET REVENUES FORMING IN BUDGET REGULATION SYSTEM

Summary

The features of function the system of non-tax revenues as an instrument of budgetary regulation of economic development are defined. The dynamics of basic tax revenues and income from operations with the capital of Ukraine are analyzed, and their shares in the total structure of budget revenues are determined. Fiscal and economic potential of revenues from capital transactions are estimated, the mechanism of using tax revenues as a tool of redistribution of the gross domestic product and impact of changes in budget and tax law in the framework of financial decentralization are appreciated. Activities for optimization of budget revenues by increasing the share of non-tax revenue sources, diversifying and expanding their sources are proposed.

№ 7 2017, стор. 79 - 84

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 653

Відомості про авторів

С. І. Собчук

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

S. Sobchuk

post-graduate student of the finance department, Kyiv National Trade and Economics University

Як цитувати статтю

Собчук С. І. Формування неподаткових надходжень бюджету в системі бюджетного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 79–84.

Sobchuk, S. (2017), “Non-tax budget revenues forming in budget regulation system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 79–84.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.