EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
М. В. Болдуєв

Назад

УДК: 351/354

М. В. Болдуєв

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Анотація

У статті здійснено обгрунтування доцільності впровадження депозитної каси як фінансового механізму державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників на регіональному рівні. Визначено необхідність залучення у процес створення депозитної каси місцеві адміністрації обласного і районного рівня. Фінансова політика Депозитної каси має бути спрямована на фінансування: сільськогосподарського сектору шляхом розвитку соціального взаємного страхування на рівні регіону, яке повинне сприяти відновленню сільськогосподарського виробництва, зміні статусу і підвищенню рівня життя селян; підтримки процесу земельної реформи, формування цивілізованого ринку землі, що забезпечує притоки інвестицій в розвиток сільськогосподарського виробництва і переробку сільськогосподарській продукції; підтримку підприємств регіонального державного сектора.

M. Bolduyev

THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL METHODS OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCERS

Summary

In the article the rationale for the introduction of cash deposit as a financial mechanism of state support of agricultural producers at the regional level. The necessity of involvement in the creation of deposit administration fund local regional and district level. Creating a fund will make it possible to concentrate available financial resources of the region and use them as a source of development areas. At that SMEs will be able to attract additional financial resources. The financial policy of deposit insurance schemes should be aimed at financing: the agricultural sector through the development of social mutual insurance at the regional level, which should help restore agricultural production, changes in the status and growth of living standards; support the process of land reform, the formation of a civilized land market, providing investment in the development of agricultural production and processing of agricultural products; support regional public sector enterprises. To perform its functions deposit box office is important to provide the right sole legitimate guardian and compulsory deposits and funds konsyhnatsiy, as well as savings and funds social insurance.

№ 7 2017, стор. 89 - 92

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 441

Відомості про авторів

М. В. Болдуєв

д. н. з держ. упр., професор, Класичний приватний університет

M. Bolduyev

Doctor of Public Administration, Professor, Classic Private University

Як цитувати статтю

Болдуєв М. В. Розвиток фінансових методів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 89–92.

Bolduyev, M. (2017), “The development of financial methods of state support for agricultural producers”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 89–92.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.