EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В ПЕРІОД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЩОРІЧНОЇ МЮНХЕНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В ПЕРІОД ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ В РАМКАХ ЩОРІЧНОЇ МЮНХЕНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті розглянуто зміст поняття "політичний дискурс", його мету; зазначено, що політичний дискурс виконує сім основних функцій: інформаційну, інструментальну, прогностичну, нормативну, легітимуючу, переконання та політичної пропаганди. Розкрито особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на Сході України в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Наголошено на тому, що відновлення територіальної цілісності Української держави, реінтеграція тимчасово окупованих і неконтрольованих територій та відновлення миру — це пріоритетні завдання політики забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, вирішення яких можливе лише за умов ефективної взаємодії, синергії та злагодженої роботи всіх заінтересованих суб'єктів як на національному, так і міжнародному рівнях з урахуванням результатів зовнішньополітичного дискурсу у сфері зовнішньої політики та політики безпеки.

N. Sitsinskiy

FEATURES OF FOREIGN POLICY DISCOURSE DURING THE ARMED CONFLICT IN THE EAST OF UKRAINE IN THE FRAMEWORK OF THE ANNUAL MUNICH SECURITY CONFERENCE

Summary

The article considers the concept of "political discourse", his goal; noted that political discourse performs seven major functions: informational, instrumental, prognostic, normative, legtimacy, beliefs and political propaganda. The features of the foreign policy discourse in the period of the armed conflict in the East of Ukraine in the framework of the Munich security conference. It is noted that the restoration of the territorial integrity of the Ukrainian state, the reintegration of the temporarily occupied and uncontrolled territories and the restoration of peace is a priority policy of national security in foreign policy, the solution of which is possible only under condition of effective cooperation, synergy and teamwork of all stakeholders, both at national and international levels, taking into account the results of foreign policy discourse in the field of foreign and security policy.

№ 7 2017, стор. 104 - 109

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, м. Київ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 104–109.

Sitsinskiy, N. (2017), “Features of foreign policy discourse during the armed conflict in the east of Ukraine in the framework of the annual munich security conference”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 104–109.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.