EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОНЯТТЯ "КРИЗОВА СИТУАЦІЯ, ЗУМОВЛЕНА ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ", "ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА КРИЗА" В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
С. С. Гута

Назад

УДК: 351.865

С. С. Гута

ПОНЯТТЯ "КРИЗОВА СИТУАЦІЯ, ЗУМОВЛЕНА ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИМИ ЧИННИКАМИ", "ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА КРИЗА" В ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті на підставі аналізу законодавчих та інших нормативно-правових актів України досліджено поняття "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", "воєнно-політична криза" та встановлено відсутність системності в розробці категорійно-понятійного апарату, чітких та загальновизнаних базових категорій і термінів та їх суперечливе застосування в вітчизняному законодавстві. Запропоновано авторське визначення терміну "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", яке відображає основні істотні ознаки цього специфічного явища, і може бути взято за основу під час розробки законодавчих актів у сфері забезпечення національної безпеки.

S. Guta

THE TERMS "CRISIS CAUSED BY THE MILITARY-POLITICAL FACTORS", "MILITARY-POLITICAL CRISIS" THEORY OF GOVERNMENT

Summary

The article is based on an analysis of legislative and other normative legal acts of Ukraine investigated the concept of "the crisis caused by the military and political factors", "military and political crisis" and found the lack of consistency in the development of Categories, conceptual apparatus, clear and universally recognized basic categories and terms and their controversial application in domestic legislation. The author definition of "crisis caused by the military and political factors," which reflects the main essential features of this particular phenomenon, and can be taken as a basis for the development of legislation in the field of national security.

№ 7 2017, стор. 116 - 120

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 902

Відомості про авторів

С. С. Гута

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Guta

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration , National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Гута С. С. Поняття "кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками", "воєнно-політична криза" в теорії державного управління . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 7. С. 116–120.

Guta, S. (2017), “The terms "crisis caused by the military-political factors", "military-political crisis" theory of government”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 116–120.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.