EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ США І ЯПОНІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ НА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Т. В. Кожухова

Назад

УДК: 330.34

Т. В. Кожухова

НАЦІОНАЛЬНІ ПОЛІТИКИ США І ЯПОНІЇ У СФЕРІ НАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ НА ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті здійснено оцінку національних політик США і Японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку. Проведено аналіз стратегічних пріоритетів і політик; організаційної структури управління зовнішньою допомогою; динаміки бюджету зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку; обсягів фінансування програм сталого розвитку; якості та ефективності зовнішньої допомоги США і Японії. Встановлено збільшення бюджетів зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку. Визначено пріоритетні регіони у розподілі ресурсів, спрямованих на фінансування програм сталого розвитку. Встановлено різноспрямованість тенденцій у фінансуванні США і Японією базових секторів сталого розвитку країн, що розвиваються. Визначено нерівномірність прогресу в підвищенні якості та ефективності офіційної допомоги розвитку США і Японії.

T. Kozhukhova

NATIONAL POLICY OF THE USA AND JAPAN IN THE FIELD OF EXTERNAL ASSISTANCE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary

This article provides an assessment of national policies the USA and Japan in the field of external assistance for sustainable development goals. In the article there have been analyzed strategic priorities and policies; organizational structure of foreign aid management; the dynamics of budget of external assistance for the sustainable development; amount of funding programs for sustainable development; quality and efficiency of foreign aid of the USA and Japan. The increase of foreign aid budgets to sustainable development goals has been identified. The priority areas in the allocation of resources to finance programs for sustainable development have been identified. Multidirectionality of trends in the financing of the basic sectors of sustainable development in developing countries by the USA and Japan has been identified. The uneven progress in improving the quality and effectiveness of official development assistance of the USA and Japan has been determined.

№ 8 2017, стор. 15 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 896

Відомості про авторів

Т. В. Кожухова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та туризму, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Кривий Ріг, Україна

T. Kozhukhova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of International Economics and Tourism, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tuhan-Baranovskyy, Kryvyi Rih, Ukraine

Як цитувати статтю

Кожухова Т. В. Національні політики сша і японії у сфері надання зовнішньої допомоги на цілі сталого розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 15–20.

Kozhukhova, T. (2017), “National policy of the usa and japan in the field of external assistance for sustainable development goals”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.