EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ
Г. М. Коломієць, О. М. Синілова

Назад

УДК: 336.748.12(477)

Г. М. Коломієць, О. М. Синілова

ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ

Анотація

У статті здійснено компаративний аналіз заходів інфляційного таргетування та досягнення фінансової стабільності шляхом порівняння та аналізу заходів грошово-кредитного регулювання в Україні та Польщі. У процесі аналізу емпіричного матеріалу встановлені протилежні тенденції у динаміці облікових ставок обох країн: облікова ставка НБУ зростає, а НБП — зменшується. В Україні відсутня економетрична модель макроекономічного прогнозування інфляції, на кшталт польської моделі NECMOD. Встановлено різноспрямовані тенденції щодо динаміки ВВП: в Україні убутна, а у Польщі — зростаюча. Визначено загальні тенденції щодо девальвації курсу гривні та злотого відносно долару США. Доведено, що підвищення рівня інфляції веде до зростання ІСЦ, дисбалансує суспільство, руйнує підвалини господарчої діяльності економічних агентів.

H. Kolomiiets, O. Synilova

INFLATION TARGETING AND FINANCIAL STABILITY:COMPARATIVE ANALYSIS OF MEASURES IN UKRAINE AND POLAND

Summary

In the article there was carried out a comparative analysis of measures aimed at inflation targeting and achieving financial stability by comparing and analyzing monetary regulation in Ukraine and Poland. The analysis of the empirical data enabled to determine the opposite trends in the dynamics of interest rates in both countries: NBU discount rate increases while NBP discount rate decreases. There is no econometric model of macroeconomic inflation forecasting in Ukraine such as the Polish model NECMOD. There were also defined multidirectional trends in GDP, i.e., decreasing trend in Ukraine and a growing trend in Poland. The general trends for devaluation of Ukrainian hryvnia and Polish zloty against the US dollar were determined. There was proved that higher inflation rate leads to higher CPI misbalances the society, destroys the foundations of economic activity of economic agents.

№ 8 2017, стор. 21 - 28

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 456

Відомості про авторів

Г. М. Коломієць

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

H. Kolomiiets

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Econimic Theory and Economic Management Methods, V. N. Karazin Kharkiv National University


О. М. Синілова

магістрант, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

O. Synilova

Master, V. N. Karazin Kharkiv National University

Як цитувати статтю

Коломієць Г. М., Синілова О. М. Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та польщі. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 21–28.

Kolomiiets, H. and Synilova, O. (2017), “Inflation targeting and financial stability:comparative analysis of measures in Ukraine and poland”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 21–28.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.