EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
Л. Г. Сіпайло, А. М. Ляшук

Назад

УДК: 330.322:658.152

Л. Г. Сіпайло, А. М. Ляшук

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Анотація

Метою написання статті є дослідження сучасного стану інвестиційної діяльності підприємств України. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що економічне зростання країни є не можливим без залучення і ефективного використання інвестицій. У статті розглянуто ключові проблеми зниження інвестиційного потенціалу підприємств України протягом останніх років. Проаналізовано структуру освоєних капітальних інвестицій за джерелами фінансування та галузевою приналежністю. Наведено основні кризові явища, які негативно впливають на формування інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств. Запропоновано основні шляхи розвитку інвестиційного потенціалу вітчизняних підприємств та загального покращення рівня інвестиційного розвитку України. Обгрунтовано, що підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємств можливо досягнути за рахунок раціональної інвестиційної політики, в якій пріоритет матимуть система державного регулювання й реформування структури власності на основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів.

L. Sipailo, A. Liashuk

THE INVESTMENT POTENTIAL OF ENTERPRISES UKRAINE IN CRISIS CONDITIONS

Summary

The purpose article writing is to research current state of investment activity of enterprises Ukraine. Relevance research topic is that economic growth is not possible without the involvement and the effective use of investment. he article discusses important problem of reducing the investment capacity of enterprises Ukraine in recent years. The analysis developed structure of capital investments by source of funding and the sectoral affiliation. Been given the main crisis events that adversely affect the formation of the investment potential of domestic enterprises. The basic ways of development investment potential of domestic enterprises and improve the overall level of investment development in Ukraine. Substantiated that the efficiency of investment potential of enterprises can be achieved through rational investment policy in which priority will be regulatory system and reforming the ownership structure based on the concept of privatization and modernization of industrial production with the involvement of foreign investors.

№ 8 2017, стор. 29 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 427

Відомості про авторів

Л. Г. Сіпайло

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

L. Sipailo

Ph.D. (Economics), Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne


А. М. Ляшук

магістр, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

A. Liashuk

master's degree, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

Як цитувати статтю

Сіпайло Л. Г., Ляшук А. М. Інвестиційний потенціал підприємств України в кризових умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 29–33.

Sipailo, L. and Liashuk, A. (2017), “The investment potential of enterprises Ukraine in crisis conditions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 29–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.