EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
О. Л. Євмєшкіна

Назад

УДК: 354

О. Л. Євмєшкіна

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто діяльність всесвітніх міжнародних організацій таких, як ООН, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, ЮНЕСКО, Stratfor та показано їх вплив на державне стратегічне планування. Розглянуто основні глобальні цілі та пріоритети. Висвітлено п'ять принципів ефективного врядування, викладених у Білій книзі. Розглянуто довгострокову стратегію "Європа 2020", що була прийнята у 2010 р. та взята до виконання усіма країнами Європейської Спільноти. З'ясовано, що виконання пріоритетних завдань Стратегії Європа — 2020 можливе за умови виконання ефективних короткострокових, середньострокових і довгострокових дій, що зумовило розроблення у 2012 році довгострокової Стратегії Глобальна Європа 2050. Нова довгострокова стратегія представляє бачення майбутнього у розрізі трьох сценаріїв розвитку Європейського Союзу.

O. Yevmieshkina

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON FORECASTING AND STATE STRATEGIC PLANNING

Summary

In the article reviewed international worldwide organizations activities, such as the United Nations, World Bank, IMF, UNESCO and Stratfor. Their impact on the strategic planning is shown. The main global objectives and priorities considered. Deals with the five principles of good governance set out in the White Paper. It is considered a long-term strategy "Europe 2020" which was taken to fulfill all the countries of the European Community. Implementation of the priorities of the Strategy Europe — 2020 may be subject to an effective short-term and long-term action. This led to the development long-term strategy Global Europe 2050. The new strategy represents a long-term vision in the context of three scenarios of the European Union.

№ 8 2017, стор. 62 - 66

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

О. Л. Євмєшкіна

к. держ. упр., доцент, докторант кафедри філософії, теорії та історії державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

O. Yevmieshkina

Candidate of Science in Public Administration, Docent, PhD student of philosophy, theory and history of public administration department of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Євмєшкіна О. Л. Вплив глобалізації на прогнозування та державне стратегічне планування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 62–66.

Yevmieshkina, O. (2017), “The impact of globalization on forecasting and state strategic planning”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.