EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Л. М. Мельничук

Назад

УДК: 351:[316.4:351.1]

Л. М. Мельничук

СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснено детальний аналіз ключових стратегічних програмних документів, нормативно-правової бази реалізації державної соціальної та регіональної політики у період незалежності України. Систематизовано етапи становлення та розвитку основних засад державної політики соціального розвитку регіонів. На кожному з них окреслено особливості державно-управлінського впливу на соціальні процеси регіонального рівня. З'ясовано основні риси сучасної моделі державної політики соціального розвитку регіонів, що полягають, з-поміж іншого, у поєднанні засобів впливу соціальної та регіональної політики держави. Визначено точки дотику вказаних напрямів державної політики, якими виступають сфера сприяння зайнятості населення та розвиток об'єктів інфраструктури соціального призначення. Закладено теоретико-методологічні підвалини подальшого дослідження проблем формування системи державного управління соціальним розвитком регіонів в Україні.

L. Melnychuk

THE FORMATION OF THE BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE PERIOD OF UKRAINE'S INDEPENDENCE

Summary

In the article analyzes strategic policy documents, legal basis of implementation of state social and regional policy in the period of Ukraine's independence. Systematized stages of evolution state policy of the social development of regions. Each of them outlines features state-management impact on social processes at the regional level. It was found the main features of a modern model of public policy of social development of regions that are, among other things, in a combination of effects of social and regional policy. Determined common components of these policy areas, which act on promotion of employment and development of infrastructure for social purposes. Also it is defined the theoretical and methodological basis for research of formation of public administration of the social development of regions in Ukraine.

№ 8 2017, стор. 67 - 72

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 434

Відомості про авторів

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельничук Л. М. Становлення основних засад державного управління соціальним розвитком регіонів у період незалежності України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 67–72.

Melnychuk, L. (2017), “The formation of the basic principles of public administration of the social development of regions in the period of Ukraine's independence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 67–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.