EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ — ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНОЮ ДІЛЯНКОЮ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ — ВІДНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ТИМЧАСОВО НЕКОНТРОЛЬОВАНОЮ ДІЛЯНКОЮ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Анотація

У статті зазначено, що головним чинником впливу на формування цілісної системи забезпечення національної безпеки залишається пряма та опосередкована агресивна дія Росії, анексія Криму, бойові дії на сході країни, які призвели до втрати контролю над ділянкою українсько-російського державного кордону, яка становить 409,3 км з Російською Федерацією, що проходить у Донецькій і частково в Луганській областях. Наголошено, що розбудова українсько-російського державного кордону з часу здобуття незалежності України базувалась на принципах добросусідства, створення максимально сприятливих умов для перетинання кордону жителями прикордонних регіонів. Розкрито зміст потенційних викликів і загроз національній безпеці України на українсько-російському державному кордоні. Зазначено, що важливою і безумовною складовою процесу щодо мирного врегулювання воєнного конфлікту на Донбасі, має стати забезпечення повного і безперешкодного доступу СММ ОБСЕ до неконтрольованої ділянки українсько-російського державного кордону та поетапне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в зоні воєнного конфлікту.

N. Sitsinskiy

THE STRATEGIC OBJECTIVE OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF UKRAINE — RENEWED CONTROL OVER THE TEMPORARILY UNCONTROLLED SECTION OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

Summary

The article stated that the main factor influencing the formation of integral system of ensuring national security remains the direct and indirect aggressive action of Russia, the annexation of Crimea, the fighting in the East of the country, which led to the loss of control over the Ukrainian-Russian state border, which is 409,3 km with the Russian Federation, which takes place partially in the Donetsk and Lugansk regions. It is noted that the development of the Ukrainian-Russian state border since the independence of Ukraine was based on the principles of good neighborliness, the creation of favorable conditions for border crossing by residents of border regions. Reveals the content of the potential challenges and threats to national security of Ukraine on the Ukrainian-Russian state border. Noted that important and undisputed component of the process for a peaceful settlement of the military conflict in the Donbass, should be to ensure full and unimpeded access of the OSCE SMM to the uncontrolled section of the Ukrainian-Russian state border and the gradual restoration of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine in a zone of military conflict.

№ 8 2017, стор. 83 - 87

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 386

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

N. Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration, Ph.D. candidate of V.I. Vernadsky Taurida National University, Kyiv

Як цитувати статтю

Сіцінський Н. А. Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 8. С. 83–87.

Sitsinskiy, N. (2017), “The strategic objective of the national security policy of Ukraine — renewed control over the temporarily uncontrolled section of the ukrainian-russian state border”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 83–87.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.