EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

НОВА НОРМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІ ОЗНАКИ ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ У КОНТЕКСТІ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

Анотація

У статті досліджено змістовні характеристики "нової норми" світової економіки. Подальші зрушення глобальної економічної активності у бік країн з ринками, що формуються ідентифіковано як прояв неозалежності. Проаналізовано тенденції, що зароджуються та ризики за версією Всесвітнього економічного форуму. Визначено мегатенденції, які модифікуватимуть зміст міжкраїнових взаємовідносин.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

NEW NORMAL OF THE GLOBAL ECONOMY: THE MEANING AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF GLOBAL RISKS IN THE NEO-DEPENDENCE CONTEXT

Summary

The essential characteristics of "new normal" of the global economy are studied. Further shifts in the global economic activity towards the countries with emerging markets are identified as a manifestation of neo-dependence. The emerging tendencies and risks are analyzed by the version the World Economic Forum. The mega-trends that will modify the meaning of cross-country relations are determined.

№ 9 2017, стор. 5 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 245

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Нова норма світової економіки: зміст та ключові ознаки глобальних ризиків у контексті неозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 5–10.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2017), “New normal of the global economy: the meaning and essential characteristics of global risks in the neo-dependence context”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 5–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.