EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
О. М. Дзюбенко

Назад

УДК: 332.13:[330.322:330.341]:630*9

О. М. Дзюбенко

ПРІОРИТЕТИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У статті розкривається зміст інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу, під яким розуміється комплекс методів, інструментів та важелів фінансового забезпечення модернізації, реконструкції, оновлення та технічного переоснащення основного капіталу лісогосподарських підприємств, а також впровадження сучасних технологій лісівництва та охорони лісу. Обгрунтовуються пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу, виходячи з наявної обмеженості бюджетного фінансування лісовідновлення та охорони лісу, високого рівня фізичного спрацювання основного капіталу лісового господарства та введення обмежень на експорт необробленої деревини. Такими пріоритетами виступають: фінансування модернізації і реконструкції техніко-технологічної бази садіння та догляду лісу і заготівлі деревини; фінансування створення сучасних логістичних центрів складування необробленої деревини та пиломатеріалів; інвестування розбудови виробничо-технічної бази будівництва лісових доріг; впровадження сучасної лісоексплуатаційної техніки; фінансування сучасної індустрії переробки лісосічних відходів та відходів деревообробки.

O. Dzyubenko

PRIORITIES OF INVESTMENT-INNOVATIVE SUPPORT FOR FOREST RESOURCE POTENTIAL DEVELOPMENT

Summary

The article reveals the matter of investment-innovative support for forest resource potential development which involves a complex of methods, instruments and key factors of financial support for modernization, reconstruction, renovation and technical reequipment of the capital stock of forestry enterprises, as well as implementation of modern technologies of forestry and forest protection. The priorities of investment-innovative support for forest resource potential development are being substantiated on the basis of insufficiency of reforestation and forest protection budget financing, high level of physical deterioration of capital stock of forestry and imposition of limitations on unprocessed timber export Such priorities are as follows: financing of modernization and reconstruction of technical and technological base of forest planting and logging; financing of establishing modern logistics centres for warehousing of unprocessed timber and converted timber; investment in building up production and technical base of forestry roads construction; implementation of modern forest exploitation machinery; financing of a modern industry of wood raw materials and wood waste utilisation.

№ 9 2017, стор. 15 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 427

Відомості про авторів

О. М. Дзюбенко

к. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

O. Dzyubenko

Ph.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

Як цитувати статтю

Дзюбенко О. М. Пріоритети інвестиційно-інноваційного забезпечення господарського освоєння лісоресурсного потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 15–20.

Dzyubenko, O. (2017), “Priorities of investment-innovative support for forest resource potential development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 15–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.