EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
О. А. Федірко

Назад

УДК: 339.923: 001.895: 334: 061.1ЄС

О. А. Федірко

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОМПАНІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація

У статті розкрито сучасні тренди інноваційно-інвестиційної діяльності провідних компаній ЄС та світу. Здійснено компаративний аналіз технологічних переваг компаній ЄС та США. Розкрито секторальні особливості технологічного розвитку міжнародних компаній. Встановлено, що більш високий рівень наукоємності американського бізнесу обумовлений переважанням у структурі витрат на науку представників високотехнологічних секторів (фармацевтичного, виробництва технологічного обладнання, комп'ютерів та програмного забезпечення), тоді як в ЄС домінантними інвесторами у науку традиційно є компанії середньо-високих технологій (автомобілебудування). Ідентифіковано провідні географічні вектори міжнародних потоків високотехнологічних інвестицій в ЄС, а також встановлено секторальне позиціонування європейських компаній. Розкрито тенденції та основні параметри функціонування технологічних стартапів, а також визначено їх конкурентні переваги, порівняно з американськими конкурентами.

O. Fedirko

POSITIONING OF THE EUROPEAN COMPANIES IN THE GLOBAL INNOVATION AND INVESTMENT ENVIRONMENT

Summary

The article is devoted to the study of the modern trends of the EU and global companies' innovation and investment activities. Comparative analysis of technological advantages of companies from the EU and the USA has been performed. Sector features of the international companies' technological development have been uncovered. Author finds, that higher levels of R&D intensity in the USA result from the dominance of high-tech sectors in the structure of private sector R&D expenditures (pharmaceutical, technology hardware and equipment, computers and software), while in the EU the key R&D investors traditionally represent medium-high technology sectors ( automotive). Core geographical vectors of the EU international R&D investment flows have been identified. Sectoral positioning of the European companies has been defined. Key trends and parameters of technology start-ups' activities have been revealed, their competitive advantages in comparison with the relevant US competitors have been defined.

№ 9 2017, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 205

Відомості про авторів

О. А. Федірко

к. е. н., доцент, в.о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

O. Fedirko

Ph.D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

Як цитувати статтю

Федірко О. А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі . Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 30–33.

Fedirko, O. (2017), “Positioning of the european companies in the global innovation and investment environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.