EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОСНАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
М. Г. Михайлов

Назад

УДК: 631.11.005 (477)

М. Г. Михайлов

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ОСНАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Окреслено стан та перспективи розвитку матеріально-технічної бази, яка б відповідала світовим стандартам та сучасним вимогам щодо новітніх технологій. Зростання рівня фондозабезпеченності сільського господарства, відповідність складу основних засобів кращим світовим зразкам, розвиток на інноваційній основі техніко-технологічного потенціалу сільськогосподарського виробництва є першочерговим стратегічним завданням.
Розкрито та обгрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази аграрного підприємства у практичному значенні.

M. Мyhaulov

ANALYSIS OF TENDENCIES OF RIGGING OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

Summary

The basic tendencies of rigging of material and technical base of agrarian enterprises are investigational in the article. The state and prospects of development of material and technical base that would answer world standards and modern requirements in relation to the newest technologies are outlined. Increase of level of provision of funds of agriculture, accordance of composition of the fixed assets to the best world standards, development on innovative basis of technique and technology potential of agricultural production is a near-term strategic task.
Importance of forming of material and technical base of agrarian enterprise is exposed and reasonable in a practical value.

№ 9 2017, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 235

Відомості про авторів

М. Г. Михайлов

к. т. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Мyhaulov

candidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

Як цитувати статтю

Михайлов М. Г. Аналіз тенденцій оснащення матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 39–44.

Мyhaulov, M. (2017), “Analysis of tendencies of rigging of material and technical base of agrarian enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.