EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
З. П. Урусова, М. Ю. Вернидуб

Назад

УДК: 316.66

З. П. Урусова, М. Ю. Вернидуб

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ СОЦІАЛЬНОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто концептуальні основи концепції соціальної корпоративної відповідальності, сучасний світовий досвід побудови моделей соціальної відповідальності бізнесу; виявлено тенденції в питаннях формування концепції соціальної корпоративної відповідальності в попередньому столітті та в умовах сьогодення; обгрунтовано необхідність подальшого розвитку та впровадження концепції соціальної відповідальності в стратегічні плани будь-якої компанії світу.
Метою статті є дослідження особливостей та тенденцій розвитку і впровадження концепцій соціальної відповідальності в умовах сучасності. В процесі дослідження використовувалися такі загальнонаукові методи пізнання, як аналіз і синтез, системний підхід.
Наукова новизна полягає у визначення характерних рис кожної окремої моделі соціальної відповідальності в рамках провідних країн світу та узагальнення сучасних тенденцій в цій сфері.

Z. Urusova, M. Vernydub

SUCCESSES OF THE TENDENCY RETAIL CONCEPT SOCIAL CORPORATE BROADCASTING

Summary

The article discusses the conceptual foundations of corporate social responsibility and the modern world experience of building models of corporate social responsibility; tendencies in matters of formation of the concept of corporate social responsibility in the previous century and in the present circumstances; the necessity of further development and implementation of corporate social responsibility in the strategic plans of any company in the world.
The article aims to study the characteristics and trends of development and implementation of concepts of social responsibility in terms of modernity. The study used the following methods of general scientific knowledge as analysis and synthesis, systematic approach.
Scientific novelty consists in determining the characteristics of each individual model of social responsibility within the leading countries and summarize current trends in this area.

№ 9 2017, стор. 50 - 53

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

З. П. Урусова

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Z. Urusova

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya


М. Ю. Вернидуб

студент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

M. Vernydub

Student, State Higher Educational Institution "Zaporizhzhya National University", Zaporіzhzhya

Як цитувати статтю

Урусова З. П., Вернидуб М. Ю. Сучасні тенденції розвитку концепцій соціальної корпоративної відповідальності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 50–53.

Urusova, Z. and Vernydub, M. (2017), “Successes of the tendency retail concept social corporate broadcasting”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 50–53.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.