EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Л. В. Касперевич

Назад

УДК: 502.4: 330.341

Л. В. Касперевич

АНАЛІЗ СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ТА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Наведено динаміку стану природно-заповідного фонду України та Львівської обл. зокрема. Встановлено, що до структури природно-заповідного фонду входить 11 категорій, які в своєму складі налічують 8246 об'єктів (площею 4,3 млн га), серед яких 663 об'єкти площею 2,5 млн га (57,3% від загальної площі природно-заповідного фонду). Установлено, що найбільш кількісно представлені такі об'єкти природно-заповідного фонду, як заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва як на державному, так і регіональному рівні. Однак за площею переважать національні природні парки, які є перспективним напрямом для розвитку і розширення природно-заповідного фонду. Доведено, що частка площі природно-заповідного фонду в адміністративних областях суттєво коливається. Найменшою (до 3%) вона є у Миколаївській, Харківській та Дніпропетровській областях, найбільшою (13—20%) — у Херсонській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. Обгрунтовано основні проблеми, які впливають на розвиток природно-заповідного фонду та обгрунтовано необхідність їх вирішення.

L. Kasperevych

ANALYSIS OF PROTECTED AREAS UKRAINE AND LVIV REGION

Summary

This article presents the dynamics of the nature reserve fund of Ukraine and in particular in the region of L'viv. It was established that the structure of the nature reserve fund includes 11 categories that incorporate 8246 objects (an area of 4.3 million. Ha) including 663 objects area of 2.5 million. Ha (57.3% of the total area of the nature reserve fund). Also it was determined that the most quantified objects of nature reserve fund are reserves, natural monuments, protected woodlands and parks, monuments of landscape architecture at the state and regional level. However, national parks dominate others by area, which makes it promising direction in the development and expansion of nature reserve fund. It was proven that the part of the area of the nature reserve fund in the administrative regions fluctuates significantly. The lowest part (up to 3%) is in Mykolaiv, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions, most (13—20%) — in Kherson, Chernivtsi, Zakarpattya, Khmelnytsky and Ivano-Frankivsk regions. The basic problems that affect the development of nature reserves and the necessity to solve them were substantiated.

№ 9 2017, стор. 80 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 515

Відомості про авторів

Л. В. Касперевич

аспірант, Інститут агроекології і природокористування, м. Київ

L. Kasperevych

postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Касперевич Л. В. Аналіз стану природно-заповідного фонду України та львівської області. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 80–86.

Kasperevych, L. (2017), “Analysis of protected areas Ukraine and lviv region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 80–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.