EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Є. В. Коваленко-Марченкова

Назад

УДК: 338.2:330.3:69

Є. В. Коваленко-Марченкова

ПРОГНОЗУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Анотація

Стаття присвячена питанню прогнозування конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України. На сучасному етапі розвитку національної економіки будівельна галузь відіграє дуже важливу роль. Отже, забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі є запорукою забезпечення конкурентоспроможності потенціалу національної економіки в цілому. Тому постає питання прогнозування конкурентоспроможності потенціалу галузі. Головна мета прогнозування конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі, на нашу думку, базується на визначенні прогнозних значень індикаторів формування та використання потенціалу будівельної галузі за його окремими складовими. У роботі ми використовували метод лінійного вирівнювання на основі трендового аналізу. Після чого, ураховуючи значення узагальнюючих індикаторів формування та використання потенціалу за кожною складовою, визначається прогнозне значення інтегрального показника конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі.

Ye. Kovalenko-Marchenkova

FORECASTING OF COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION BRANCH POTENTIAL OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to forecasting of competitiveness of the construction branch potential. At the current stage of national economy development, the construction branch plays a very important role. So, ensuring the competitiveness of construction branch potential is a guarantee of ensuring the competitiveness of the national economy potential. That's why the question about forecasting the competitiveness of construction branch potential arises. The main purpose of estimating of competitiveness of the construction branch potential, in our opinion, is based on determining the forecast values for indicators of formation and usage the potential of the construction branch for its every component. In this work we used the linear equalization method based on trend analysis. After that, considering the value of generalizing indicators of formation and usage of the potential for each component, the forecasted value of the integral index of the competitiveness of the construction branch potential is determined.

№ 9 2017, стор. 87 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 227

Відомості про авторів

Є. В. Коваленко-Марченкова

аспірант, кафедра обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Ye. Kovalenko-Marchenkova

PhD student, Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

Як цитувати статтю

Коваленко-Марченкова Є. В. Прогнозування конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 87–90.

Kovalenko-Marchenkova, Ye. (2017), “Forecasting of competitiveness of the construction branch potential of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 87–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.