EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
С. П. Кучин

Назад

УДК: 351.85

С. П. Кучин

АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено особливості сучасної державної безпекової та культурної політики в Україні. Запропоновано концепцію "Організаційна культура — Соціальна відповідальність — Соціально-культурна сфера — Соціальна безпека держави". Акцент дослідження зроблено на аналізі взаємозалежності зазначених дефініцій, їх значення для забезпечення соціальної безпеки держави. Висвітлено взаємозалежність формування відповідних ціннісних орієнтацій в суспільстві та забезпечення соціальної безпеки держави. З метою захисту державної безпеки та національних інтересів, активізації дослідження соціальної безпеки та її соціально-культурних чинників, запропоновано внести зміни до Закону України "Про основи національної безпеки України", а саме: до переліку загроз національній безпеці України додати нові загрози соціальній безпеці в напрямі швидкої втрати державою соціально-культурного та духовно-морального потенціалу нації.

S. Kuchyn

THE ACTUALIZATION OF PROBLEM OF FORMATION OF THE VALUABLE ORIENTATIONS IN SOCIETY AND THE ENSURING OF SOCIAL STATE SECURITY AS THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE SECURITY AND CULTURAL POLICY IN UKRAINE

Summary

The article explores the features of modern state security and cultural policy in Ukraine. It's suggested to introduce the concept of "The organizational culture — the social responsibility — the socio-cultural sphere — the social security of the state". The emphasis of research is placed on the analysis of interdependence of mentioned definitions, their importance for ensuring of a social security for a state. We've lighted the interdependence between the formation of corresponding valuable orientations in society and the ensuring of social state security. With the aim of protection of the state security and national interests, activation of a search of social security and its socio-cultural factors, it is proposed to make changes into the Law of Ukraine "About the bases of national security of Ukraine", namely, the schedule of threats for national security of Ukraine should be added with the new threats for social security in direction of the rapid loss by the state of socio-cultural and spiritually-moral potential of the nation.

№ 9 2017, стор. 102 - 105

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 436

Відомості про авторів

С. П. Кучин

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

S. Kuchyn

PhD in economics, associate professor, Senior scientific employee of Scientific department of the State Security problems of the National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кучин С. П. Актуалізація проблеми формування ціннісних орієнтацій в суспільстві та забезпечення соціальної безпеки держави як пріоритетні напрями державної безпекової та культурної політики в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 9. С. 102–105.

Kuchyn, S. (2017), “The actualization of problem of formation of the valuable orientations in society and the ensuring of social state security as the priority directions of the state security and cultural policy in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 102–105.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.