EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко

Назад

УДК: 339.13.025 (477)

О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко

ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування підприємств транспортного сектору України, визначено основні проблеми та запропоновано напрями їх вирішення. Значну увагу приділено питанням вдосконалення системи державної фінансової підтримки розвитку транспортного сектору та розширення спектру міжсекторальних зв'язків, що призведе до підвищення його конкурентоспроможності та прискорення входження до європейського транспортно-економічного простору.

O. Parubets, D. Sugonyako

FUNDING SOURCES RATIONALE FOR UKRAINE TRANSPORT SECTOR

Summary

External and internal sources of the Ukraine transport sector financing studied in the paper, the main problem areas and propose their solution. Much attention is paid to improving the system of state support of the transport sector and expand the range of intersectoral linkages that will increase competitiveness and accelerate entry into the European Transport Economic Area.

№ 10 2017, стор. 56 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 267

Відомості про авторів

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

O. Parubets

Ph.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv


Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

D. Sugonyako

Ph.D., assistant professor of the Department of Public Management and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

Як цитувати статтю

Парубець О. М., Сугоняко Д. О. Обгрунтування джерел фінансування транспортного сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 56–60.

Parubets, O. and Sugonyako, D. (2017), “Funding sources rationale for Ukraine transport sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 56–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.