EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
О. Є. Цевельов, С. М. Жук

Назад

УДК: 351.86

О. Є. Цевельов, С. М. Жук

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Статтю присвячено розкриттю актуальних питань забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки, що пов'язані із військовою агресією Російської Федерації проти України. Проаналізовано поняття "прикордонна безпека". Наголошено, що прикордонну безпеку необхідно розглядати як невід'ємну складову національної безпеки України. Зазначено, що політика Європейського Союзу у сфері прикордонної безпеки є досить гнучкою, оперативно модернізується з урахуванням вже існуючих і можливих загроз, спрямована на постійний розвиток, застосування новітніх технічних засобів та інформаційних технологій, зокрема передбачає тісну співпрацю на національному рівні в країнах-членах та на всьому ЄСівському просторі, зокрема через FRONTEX, а також з третіми країнами на дво- та багатосторонній основі.

O. Tseveloyv, S. Zhuk

CURRENT ISSUES OF BORDER SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

Summary

The article is devoted to topical issues of border security in the system of national security in connection with military aggression of Russian Federation against Ukraine. Analyzed the concept of "border security". Noted that border security must be considered as an integral component of national security of Ukraine. Noted that the policy of the European Union in the sphere of border security is flexible enough to quickly modernizarea, taking into account existing and possible threats aimed at the continuous development, application of the latest technical means and information technologies, in particular, provides for close cooperation at the national level in member countries and Scicom space, in particular through FRONTEX and with third countries on bilateral and multilateral basis.

№ 10 2017, стор. 88 - 90

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

О. Є. Цевельов

начальник управління контролю та документального забезпечення, Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine


С. М. Жук

к. військ. н., старший викладач кафедри тактики прикордонної служби факультету охорони та захисту державного кордону, Національна академія Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького, м. Хмельницький

S. Zhuk

candidate of military Sciences, senior lecturer of Department of border service tactics faculty of protection of state border, National Academy of State border service them

Як цитувати статтю

Цевельов О. Є., Жук С. М. Актуальні питання забезпечення прикордонної безпеки України у системі національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 88–90.

Tseveloyv, O. and Zhuk, S. (2017), “Current issues of border security in the national security system”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 88–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.