EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ
Ю. С. Дмитренко

Назад

УДК: 351.86

Ю. С. Дмитренко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІГРАФУ

Анотація

У статті досліджуються теоретико-методичний інструментарій проведення опитування з використанням поліграфу. Розкрито та проаналізовано низку проблемних питань, що пов'язані із необхідністю регулювання застосування методичного інструментарію у проведенні опитувань з використанням поліграфа. На основі аналізу досвіду США щодо упорядкування використання методичного інструментарію у діяльності поліграфологів обгрунтовується необхідність запровадження єдиного стандартизованого підходу до методологічних засад, важливих для експертної діяльності в секторі безпеки і оборони України, що спеціалізуються на проведенні психофізіологічних експертних досліджень з використанням поліграфу з метою нейтралізації загроз державній безпеці, забезпечення законності й охорони громадського порядку, протидії поширенню корупції в державних установах та органах влади, організованої злочинної діяльності, загрозам національним інтересам держави в економічній, науково-технічній, оборонній, інформаційній, соціальній, гуманітарній та інших сферах.

Yu. Dmitrenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL INSTRUMENTS OF THE SURVEY WITH THE USE OF THE POLYGRAPH

Summary

The article investigates the methodological tools of interviewing with application of a polygraph. It detects and analyzes a number of the problematic issues related to the necessity to regulate the use of the methodological tools for interviewing with application of the polygraph.
Based on the analysis of experience of the USA as for regulation of the use of the methodological tools in activity of the polygraph specialists, the article provides the grounds of the necessity to implement a unified standardized approach to the methodological principles that are important for expert work in the security and defense sector of Ukraine, specializing in conducting of psychophysiological expert investigations with the use of the polygraph in order to neutralize the threats to national security, to ensure compliance with the legislation, to secure civil order, to combat the spread of corruption in the state institutions and governmental authorities, organized crime, threats to national interests in economic, scientific, defense, information, social, humanitarian and other spheres.

№ 10 2017, стор. 91 - 95

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 710

Відомості про авторів

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

Yu. Dmitrenko

Researcher, Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine

Як цитувати статтю

Дмитренко Ю. С. Теоретико-методичний інструментарій проведення опитування з використанням поліграфу. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 91–95.

Dmitrenko, Yu. (2017), “Theoretical and methodological instruments of the survey with the use of the polygraph”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 91–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.