EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
Т. В. Нижній

Назад

УДК: 35.073.53:004.738.5

Т. В. Нижній

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ У СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Анотація

У статті наведено результати дослідження функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro. Проаналізовано трансформацію системи державних закупівель України у новий формат з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розкрито особливості термінологічного комплексу публічних закупівель, та проведено порівняння термінів "державні" та "публічні" закупівлі відповідно до світових стандартів.
В роботі зазначено особливості електронної системи закупівель як структурного елементу електронного урядування. Виокремлено переваги та недоліки механізмів проведення закупівельних процедур відповідно до чинного законодавства та технічних можливостей системи. Обгрунтовано вплив реформи у цій сфері для запобігання корупції, прозорості витрачання коштів представниками публічного управління, та для розвитку конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках. Визначено, що публічні закупівлі є важливим елементом у подальшому розвитку системи електронного урядування в Україні.

T. Nyzhnii

PUBLIC PROCUREMENT IN SYSTEM OF ELECTRONIC GOVERNANCE

Summary

In the article presented research results of the electronic system's functioning of public procurement ProZorro. Analyzed the transformation of the government procurement system of Ukraine in the new format with information and communication technologies usage. The features of the public procurement terminology complex, and the comparison of the terms "government" and "public" procurement according to international standards.
In the article presented features of e-procurement system as a structural element of e-government. Divided the advantages and disadvantages of procurement procedures mechanisms in accordance to applicable legislation and technical capabilities of the system. Justified impact of reform in this sphere in preventing corruption, transparency spending by the public administration and the development of competition in the domestic and foreign markets. Determined that public procurement is an important element in the further development of e-government in Ukraine.

№ 10 2017, стор. 110 - 114

Рубрика: Державне управління

Кількість переглядів: 633

Відомості про авторів

Т. В. Нижній

аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет

T. Nyzhnii

postgraduate student of economic theory and competition policy department, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Нижній Т. В. Публічні закупівлі у системі електронного урядування. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 10. С. 110–114.

Nyzhnii, T. (2017), “Public procurement in system of electronic governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 110–114.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.