EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ НОРМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ
Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

УДК: 339.98 — 339.96

Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ НОРМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОЯВ НЕОЗАЛЕЖНОСТІ

Анотація

У статті досліджено перспективи формування нових центрів економічного зростання. Запропоновано використання терміну "анкерні країни". Оцінено потенціал країн Периферії впливати на відновлення світової економіки. Зміни у взаємовідносинах країн Півночі та Півдня пояснено з позицій неозалежності як нової стадії глобалізації. Проаналізовано виклики перед країнами, що розвиваються в контексті нових реалій міжнародних економічних відносин.

N. Reznikova, O. Ivashchenko

PROSPECTS FOR THE EMERGING NEW CENTERS OF ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF NEW NORM OF THE GLOBAL ECONOMY: A MANIFESTATION OF NEO-DEPENDENCE

Summary

Prospects for the emerging new centers of economic growth are studied. The term of "anchor countries" is proposed for use. The Periphery countries' capacities to push the global economy recovering are accessed. Change in the relations between North and East countries is explained from the neo-dependences perspective, as a new phase of globalization. Challenges faced by countries developing in the context of new realities in international economic relations are analyzed.

№ 11 2017, стор. 5 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 326

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

д. е. н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD (Econ.), Associate Professor of the Department of management of foreign trade activities of National Academy of statistics, accounting and audit

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 5–9.

Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2017), “Prospects for the emerging new centers of economic growth in the context of new norm of the global economy: a manifestation of neo-dependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.