EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ
М. В. Устименко

Назад

УДК: 339.9

М. В. Устименко

УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ: ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Анотація

Статтю присвячено розкриттю особливостей узгодження економічних інтересів учасників на міжнародному ринку об'єктів реального інвестування. У роботі виявляються складові механізму взаємоузгодження інтересів учасників на міжнародному ринку об'єктів реального інвестування, розглядаються інструменти залучення прямих інвестицій на міжнародних ринках та еволюція підходів у державній політиці сприяння залученню іноземних інвестицій.
На прикладі інвестування в автомобільну галузь країн Центральної та Східної Європи розкриваються інтереси донорів і реципієнтів щодо інвестування в об'єкти реального сектору в країнах цього регіону, розглядається специфіка зв'язку між базовими економічними умовами в країні, інструментами державного сприяння, що використовувались, та наслідками інвестування. Розглядаються особливості мотивації суб'єктів підприємництва з країн з різним рівнем економічного розвитку, визначаються сфери збігу таких інтересів і особливості їх узгодження.

M. Ustymenko

MATCHING THE PARTICIPANTS' ECONOMIC INTERESTS AT INTERNATIONAL INVESTMENT MARKETS: CASE OF СENTRAL & EAST EUROPE COUNTRIES

Summary

The economic interests conciliation peculiarities of international investment market participants' are explored in the paper. Author identified the components of the economic interests' mutual conciliation mechanism of international investment market participants in the paper. Paper discloses tools to attract foreign direct investments and discover the evolution of public policy approaches in promoting foreign investment
Paper discovers donors' and recipients' interests of investment in the real sector of the countries in Central and Eastern Europe region based on the case study of investment in the automotive industry in the region and considers features of
interrelation between the basic economic conditions in the country, state assistance instruments to attract foreign investor and investment results. The businesses entities' from countries with different levels of economic development motivation peculiarities are observed and the areas of convergence of interests and the possibilities of their conciliation are discovered in the paper.

№ 11 2017, стор. 15 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 321

Відомості про авторів

М. В. Устименко

к. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Ustymenko

Ph.D., Assistant at the Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Устименко М. В. Узгодження економічних інтересів учасників міжнародного інвестиційного ринку: досвід країн центральної та східної європи. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 15–18.

Ustymenko, M. (2017), “Matching the participants' economic interests at international investment markets: case of сentral & east europe countries”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.