EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ УЧАСНИКІВ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛІВ
Е. О. Мехтієв

Назад

УДК: 339.727.22

Е. О. Мехтієв

ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ УЧАСНИКІВ СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ КАПІТАЛІВ

Анотація

Статтю присвячено розгляду економічних мотивів та стимулів учасників міжнародного руху капіталів. Визначено, що основними рушійними силами економічних дій є мотиви, стимули та обмеження їх суб'єктів. Розглянуто чинники, що зумовлюють проходження грошових коштів від донора до реципієнта фінансових ресурсів у межах трансграничних фінансових угод. Обгрунтовано, що для країн, які розвиваються, найбільший інтерес представляє міжнародний ринок зобов'язань. Одним із найбільш привабливих структурованих продуктів боргового фінансування є сек'юритизація. Розкрито основні умови механізму сек'юритизації на міжнародних ринках зобов'язань. Визначено учасників базового механізму сек'юритизації, до яких відносяться: боржники, первинний кредитор, цільова компанія, інвестори та регулятор. Розглянуто основні економічні мотиви учасників транскордонної сек'юритизації.

E. Mekhtiiev

THE ECONOMIC MOTIVATION SECURITIZATION PARTICIPANTS IN INTERNATIONAL CAPITAL MARKETS

Summary

The article is devoted to consideration of economic motives and incentives of participants of international capital movements. Determined that the main driving forces of economic actions have motivations, incentives and limit their subjects. The factors that determine the passage of funds from the donor to the recipient of funds within cross-border financial transactions. Proved that for developing countries, the most interesting international market commitments. One of the most attractive debt financing structured products is securitization. Determined the basic mechanism terms of international markets securitization liabilities. Define the basic mechanism of securitization, which include: debtors, originator, special purpose vehicle, investors and regulators. Considered the main participants in cross-border economic motives securitization.

№ 11 2017, стор. 19 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 340

Відомості про авторів

Е. О. Мехтієв

к. е. н.

E. Mekhtiiev

PhD

Як цитувати статтю

Мехтієв Е. О. Економічна мотивація учасників сек'юритизації на міжнародних ринках капіталів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 19–25.

Mekhtiiev, E. (2017), “The economic motivation securitization participants in international capital markets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 19–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.