EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей

Назад

УДК: 339.9

Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей

ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті розглянуто особливості транснаціоналізації українського бізнесу. Проаналізовано теоретичне підгрунтя мотиваційних рішень щодо можливості реалізації стратегічних цілей ТНК. Досліджено наявний та потенційний вплив ТНК на українську економіку та визначено перспективні напрями взаємодії ТНК та економічної системи держави. Проаналізовано динаміку надходжень прямих інвестицій в Україну та розкрито основні переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій щодо економіки України. Досліджено, що діяльність ТНК, що працюють в Україні, спрямована переважно на внутрішній ринок: продаж імпортованої продукції або виробництво переважно для українського ринку. Розроблено та викладено основні рекомендації покращення інвестиційного клімату в країні, серед яких пріоритет матиме раціональна система державного регулювання інвестиційної політики, що підштовхне ТНК до створення нових виробничих потужностей в Україні. Водночас варто обмежити доступ ТНК, головною метою яких є використання природних ресурсів. Важливим завданням також є сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках.

R. Madyar, Y. Kushnir, M. Dalekorey

TRANSNATIONALIZATION OF UKRAINIAN BUSINESS INTO GLOBAL ECONOMICS

Summary

The author of the article focuses on the features of transnationalization of Ukrainian business. The author dwells on the theoretical basis of motivational decisions for the implementation of strategical aims of transnational corporations. The existent and potential influence of transnational corporations on Ukrainian economy is analyzed. The prospective directions of the interaction of transnational corporations and the economic system of the state are singled out. The author sheds the light on the dynamics of direct investments in Ukraine and surfaces main pros and cons of operation of transnational corporations in the state. The author claims that the operation of transnational corporations that work in Ukraine concentrates mostly within the home market: sell of imported goods or production of goods mostly for Ukrainian market. The important recommendations for the enhancement of investment climate are worked out. One of the most essential recommendations is the rational system of national regulation of investment policy that makes transnational corporations develop production activity in Ukraine. Meantime it's necessary to restrict the usage of natural resources by transnational corporations and encourage the increase of competitiveness of Ukrainian manufacturers within external markets.

№ 11 2017, стор. 26 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 345

Відомості про авторів

Р. О. Мадяр

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

R. Madyar

Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University


Ю. Б. Кушнір

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

Y. Kushnir

Ph. D in economics, associate professor, the lecturer of economic theory department, Uzhhorod National State University


М. І. Далекорей

к. філос. н., доцент кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород

M. Dalekorey

Ph. D in phylosophy, associate professor, the lecturer of the department of international studios and public communications, Uzhhorod National State University

Як цитувати статтю

Мадяр Р. О., Кушнір Ю. Б., Далекорей М. І. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 26–31.

Madyar, R., Kushnir, Y. and Dalekorey, M. (2017), “Transnationalization of ukrainian business into global economics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 26–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.