EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Т. О. Костюк

Назад

УДК: 338.2-049.5:63 (479.24+477)

Т. О. Костюк

АЗЕРБАЙДЖАНО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Анотація

У статті з позиції системного підходу розглядаються питання підвищення ефективності взаємодії азербайджанських та українських аграрних підприємств в умовах фінансово-економічної та військово-політичної нестабільності. У статті наведено яскраві приклади взаємодії азербайджанської та вітчизняної агроекономічної системи, яка внаслідок синергетичного ефекту згенерувала додаткові можливості для зміцнення національних економік обох держав.

T. Kostiuk

AZERBAIJANI-UKRAINIAN RELATIONS: CURRENT STATUS AND WAYS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL

Summary

The article is dedicated to the problem of improving the efficiency of interaction between the Azerbaijani and Ukrainian agricultural enterprises in terms of financial, economic and military-political instability. The article contains striking examples of interaction between Azerbaijan and national agro-economic system due to synergies generated additional possibilities for strengthening national economies of both countries.

№ 11 2017, стор. 70 - 74

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 316

Відомості про авторів

Т. О. Костюк

аспірант кафедри економіки праці і соціального розвитку, Національний університет біоресурсів і природокористування України

T. Kostiuk

PhD student Department of Economics Labor and Social Development National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Костюк Т. О. Азербайджано-українські відносини: сучасний стан та шляхи зміцнення економічної безпеки сільського господарства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 70–74.

Kostiuk, T. (2017), “Azerbaijani-ukrainian relations: current status and ways of strengthening the economic security of agricultural”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 70–74.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.