EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
М. Ю. Ананьєв

Назад

УДК: 336.7

М. Ю. Ананьєв

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Анотація

У статті здійснено спробу проаналізувати сучасну практику в реалізації монетарної політики успішних країн світу з екстраполяцією на українську економіку, а також показати її вплив на розвиток ринку цінних паперів. Розглядаються завдання та цілі, що ставляться перед центрабанками передових економік світу і України. Здійснено спробу розмежувати інструментарій центрабанку від його завдань у реалізації грошової політики. Наводяться пропозиції та рекомендації щодо удосконалення монетарної політики центрабанку з метою покращення можливостей бізнесу в залученні фінансових ресурсів по низьким цінам на фінансовому ринку країни.

М. Ananiev

MONETARY POLICY AND ITS IMPACT ON SECURITIES MARKET

Summary

The research is an attempt to analyze the successful practice of modern monetary policy of advanced economies with extrapolation to the Ukrainian reality and to show its impact on the securities market. We consider the goals and objectives that are put before central banks in advanced economies of the world and Ukraine. An attempt was made to differentiate between instruments of central banks and its tasks in realization of monetary policy. We give suggestions and recommendations for improving central banks' monetary policy in order to make better business opportunities in attracting financial resources at low prices in the financial market.

№ 11 2017, стор. 75 - 82

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 291

Відомості про авторів

М. Ю. Ананьєв

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

М. Ananiev

senior lecturer of the International Finance Department, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Ананьєв М. Ю. Монетарна політика та її вплив на розвиток ринку цінних паперів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 75–82.

Ananiev, М. (2017), “Monetary policy and its impact on securities market”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 75–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.