EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Б. М. Сєркова

Назад

УДК: 330.341.1

Б. М. Сєркова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті викладено результати емпіричного дослідження стосовно теоретичних основ вітчизняних та зарубіжних авторів з проблематики процесу управління інноваційним розвитком на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Розглянуто сутність понять "процес", "управління" та "інноваційний розвиток", визначено відмінності у підходах щодо їх визначення різними вченими, здійснено порівняльний аналіз визначень цих понять, встановлено зв'язок між категоріями, відповідно до чого викладено авторське розуміння запропонованого власного підходу щодо трактування цих термінів та систематизація їх в спільну систему — визначення власного бачення сутності процесу управління інноваційним розвитком підприємства та візуалізація цього поняття за допомогою рисунків та схем. Розглянуто основні етапи управління інноваційним розвитком на підприємстві, що дозволять здійснювати інноваційну діяльність більш ефективно.

B. Sierkova

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY OF THE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Summary

The article presents the results of empirical research on the theoretical foundations of domestic and foreign authors on issues of innovative development process in the company in the current economic conditions. The essence of concepts "process", "managing" and "innovation development", defined differences in their approaches to the definition of various scientists and researchers, conducted a comparative analysis of the definitions of these concepts, the relation between the categories, whereby the author sets out the proposed own understanding approach to the interpretation of these terms and systematize their in a joint system — determine their own vision of the essence of the process of innovative development of enterprise and visualization of this the concept of using pictures and charts. The main stages of innovative development in the company, which will allow to innovate more effectively.

№ 11 2017, стор. 83 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 331

Відомості про авторів

Б. М. Сєркова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

B. Sierkova

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Сєркова Б. М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 83–86.

Sierkova, B. (2017), “The theoretical foundations of the study of the management of innovative enterprise development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 83–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.